Now showing items 1-1 of 1

    • Mecmû'atu'l-Eş'âr 06 HK 275/2 

      Öztürk, Resul (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
      Bu çalışmada Milli Kütüphane'de "06 Hk 275/2" arşiv numarası ile kayıtlı "Mecmû'atü'l-Eş'âr" adlı şiir mecmû'ası incelenmiş ve önce mecmû'anın kısa bir tanımı yapılmış ardından mecmû'anın içeriği ve teknik özellikleri ...