Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de yoksulluğun azaltılmasında turizmin rolü 

      Demirhan, Sakine (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Yoksulluk; hem dünyada hem Türkiye’de gün geçtikçe artan ve önemini koruyan problemlerin başında gelmektedir. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların ilgili raporlarında ve ülkelerin kırsal ...