Now showing items 1-1 of 1

    • Kazakistan Cumhuriyeti'nin dil politikası 

      Sazayeva, Botagoz (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bu tez , Kazakistan‟ın dil politikası ile ilgilidir. Kazakistan‟ın dil politikasının temellerini oluşturan anayasa, eğitim ve medya unsurları örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. Bu unsurlar, üç bölüm halinde anlatılmıştır. ...