Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye'de vergi denetiminin etkinliği ve bütçe ilişkisi 

      Veysikarani, Mazlum (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
      Bu tezin amacı; Türkiye'deki vergi denetiminin etkinliği bütçe ile ilişkilendirerek vergi denetiminin önemi belirtilmiştir. Bu amaca uygun olarak ilk başta denetim ile vergi denetim kavramı açıklanmıştır. Sonra da vergi ...