Now showing items 1-1 of 1

    • Çin yönetimi ve Konfüçyüs 

      Yıldırım, Asya (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
      Tez çalışmamızın birinci bölümünde, antik Çin tarihine ve düşünsel yapısına genel bir giriş yapılmıştır. Konfüçyüs’ün yönetim felsefesini oluşturan temelleri anlamak adına, Konfüçyüs öncesi antik Çin tarihi incelenmiştir. ...