Show simple item record

dc.contributor.advisorAltuncu, Yasemin
dc.contributor.advisorKılıç, Recai
dc.contributor.authorKaraca, Zühra
dc.date.accessioned2022-02-22T13:33:04Z
dc.date.available2022-02-22T13:33:04Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022-01
dc.identifier.citationKaraca, Z. 2022). Nöromorfolojik ağ yapılarında senkronizasyon ve kontrol uygulamaları için alternatif yaklaşımlar. (Doktora Tezi) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğdeen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11480/8696
dc.description.abstractBu tezde, FitzHugh Nagumo (FHN) Hindmarsh Rose (HR) ve Izhikevich nöron modelleri kullanılarak nöral topluluklar oluşturulmuştur. Bu nöron modelleri sırasıyla elektriksel ve kimyasal bağlantı türleri kullanılarak çift yönlü bağlantı ile birbirine bağlanmıştır. İlk olarak, elektriksel ve kimyasal bağlantı türleri için ayrı ayrı herhangi bir kontrol yöntemi kullanılmadan, sinaptik ağırlık değişiminin senkron ateşleme üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Kuplajlanan nöronlar arasındaki senkronizasyon durumları, standart sapma sonuçları kullanılarak gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, Lyapunov, geri adımlamalı ve geri beslemeli senkronizasyon kontrol yöntemleri hem elektriksel hem de kimyasal olarak eşleştirilmiş nöronlara uyarlanmıştır. Sonrasında, denetleyici yapılarının etkinlikleri için, kuplajlı nöronların membran potansiyelleri arasındaki genlik ve faz farkları, alternatif bir hata fonksiyonu kullanılarak hesaplanmıştır. Son olarak FHN ve Izhikevich nöron modelleri ayrı ayrı alan programlanabilir kapı dizisi (FPGA) cihazı ile gerçeklenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, neural ensembles were constructed using the FitzHugh Nagumo (FHN), Hindmarsh Rose (HR) and Izhikevich neuron models. These neuron models are interconnected by a bidirectional using electrical and chemical link types, respectively. First, the effects of synaptic junction weight variation on synchronous firing are discussed without using any control method separately for electrical and chemical junction types. The synchronization states between the coupled neurons were observed using the standard deviation results. In this study, Lyapunov, backstepping, and feedback synchronization control methods are applied to both electrically and chemically coupled neurons. Then, the amplitude and phase differences between the membrane potentials of the coupled neurons for the activities of the controller structures were calculated using an alternative error function. Finally, FHN and Izhikevich neuron models were implemented separately with field programmable gate array (FPGA) device.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFitzHugh Nagumo nöron modelien_US
dc.subjectHindmarsh Rose nöron modelien_US
dc.subjectİzhikevich nöron modelien_US
dc.subjectNöral kuplajen_US
dc.subjectLyapunov kontrol yöntemien_US
dc.subjectGeri adımlamalı kontrol yöntemien_US
dc.subjectGeribeslemeli kontrol yöntemien_US
dc.subjectAlan programlanabilir kapı dizisi (FPGA)en_US
dc.subjectFitzHugh Nagumo neuron modelen_US
dc.subjectHindmarsh Rose neuron modelen_US
dc.subjectIzhikevich neuron modelen_US
dc.subjectNeural couplingen_US
dc.subjectLyapunov control methoden_US
dc.subjectBackstepping control methoden_US
dc.subjectFeedback contrl methoden_US
dc.subjectField programmable gate array (FPGA)en_US
dc.titleNöromorfolojik ağ yapılarında senkronizasyon ve kontrol uygulamaları için alternatif yaklaşımlaren_US
dc.title.alternativeAlternative approaches for synchronization and control applications in neuromorphological network structuresen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentNiğde ÖHÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record